fbpx

cookie

Privatlivspolitik

  1. GENERELT

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“privatlivspolitik”) beskriver, hvorledes Hurtigt-Boligsalg I/S (“Hurtigt-Boligsalg”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os eller som vi indsamler om dig, når du bruger Hurtigt-boligsalg I/S hjemmeside www.hurtigt-boligsalg.dk (“Hjemmesiden”).

1.3 Vi er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til os kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

  1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du som besøgende anvender vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden.

Dette er f.eks. oplysninger om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer/telefon.

Vi anvender teknologi, der kan indsamle, behandle og sortere oplysninger om, hvordan vores hjemmeside bliver brugt.

2.1.1 Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at tilbyde dig en brugervenlig hjemmeside, herunder at kunne optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner, forhindre misbrug og nedetid samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f. (Legitim interesse)

2.2 Når du opretter dig som bruger på hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger og IP-adresse.

2.2.1 Formålet er at vi kan levere en service, så kunden kan sælge sin bolig via hjemmesiden.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b. (kontrakt)

2.3 Når du svarer på et spørgeskema, indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mailadresse og ip-adresse.

2.3.1 Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at kunne tilbyde en tilpasset oplevelse og brug af hjemmesiden, samt registrering til konkurrencer, hvis dette ønskes.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f. (legitim interesse)

  1. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne.

Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til drift og udvikling af vores hjemmeside samt til ejendomsmæglere, som skal afgive tilbud til kunden.

Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for.

Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Hvis databehandler anvender personoplysningerne til egne formål, er bliver disse selvstændigt dataansvarlige.

  1. DINE RETTIGHEDER

Som registreret har du rettigheder, og disse er:

4.1 Indsigtsretten

4.1.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.1.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger som vi er i besiddelse af, skal du sende en skriftlig anmodning til info@hurtigt-boligsalg.dk.

Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Anmodningen vil ikke blive imødekommet medmindre, at vi kan bekræfte din identitet, hvilket fremgår af databeskyttelsesforordningen artikel 12, stk. 2, 2. pkt.

4.2 Retten til berigtigelse

4.2.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os på info@hurtigt-boligsalg.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.3 Retten til sletning

4.3.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.

I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.3.2 Ønsker du at få slettet din data, bedes du sende en skriftlig anmodning til info@hurtigt-boligsalg.dk.

4.4 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.4.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.5 Retten til dataportabilitet

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.6 Retten til indsigelse

4.6.1 Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser eller af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

4.6.2 Hvis vi på baggrund af en kvalificeret interesseafvejning kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, er vi berettiget til at fortsætte med at behandle dine personoplysninger.

4.7 Retten til at klage

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

  1. SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Vi sletter dine personoplysninger når vi ikke har en legitim interesse, formål eller påbud af relevant lovgivning.

Vi sletter personoplysninger, hvis vi bliver anmodet om det, medmindre vi har legitime vægtige interesser, som overstiger den registreredes interesser eller vi er påbudt af relevant lovgivning.

Hurtigt-Boligsalg I/S har en intern procedure for sletning af personoplysninger.

Vi er pålagt at opbevare regnskabsmateriale i regnskabsåret plus 5 år, jf. bogføringsloven.

5.5 Ønsker du at få slettet din data, bedes du sende en skriftlig anmodning til info@hurtigt-boligsalg.dk.

  1. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

  1. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Hurtigt-Boligsalg I/S er dataansvarlig for de personoplysninger, som behandles på vores hjemmeside.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

Hurtigt-Boligsalg I/S
Storegade 14C, 1.

6240 Løgumkloster
CVR.: 43660837
Telefon: 70604898
Mail: info@hurtigt-boligsalg.dk

 

Revideret: juni 2023.

 

Facebook
læs mere

Læs andre artikler