fbpx

betingelser

Handelsbetingelser & privatlivspolitik

Generelle oplysninger
Hurtigt-Boligsalg I/S
CVR-nr. 43660837
Storegade 14C, 1.
6240 Løgumkloster
Mailadresse
Telefonnummer

Formidling
Hurtigt-Boligsalg.dk formidler kontakten mellem forbrugere og ejendomsmæglere.
Hurtigt Boligsalg er alene ansvarlig for den del af ydelsen som ligger på platformen og for de billeder, som indgår i pakken.

Den specifikke aftale om salg af bolig vil blive indgået med en ejendomsmægler, når denne har en køber klar. Ejendomsmægleren vil herefter være din aftalepart i forbindelse med salg af boligen.

Betaling

Denne betingelse fastslår, at kunder af Hurtigt Boligsalg skal betale et gebyr på for at anvende deres tjenester.

Hurtigt Boligsalg tilbyder betaling via kortbetaling, Mobilepay samt Applepay

Et mindre beløb betales for adgang til portalen for 12 mdr. uden automatisk fornyelse.

Hvis fornyelse ønskes, krediteres beløbet til kunden.

Vi tager ikke kortgebyrer.

Hurtigt Boligsalg forbeholder sig retten til at ændre betingelserne og priserne for deres tjenester med forudgående varsel til kunden.

For merbetaling kan kunden, såfremt der er ønske herom, få besøg af vores boligstylist.

Produkter

Vi tilbyder 3 pakker.


Pakke 1:
Her får du fuld adgang til ejendomsmæglerne og deres køberkartoteker, samt ubegrænset adgang til platformen. Derudover indhenter vi alle dokumenter til forsalget til dine ejendomsmæglere for.

Pakke 2: Her får du fuld adgang til ejendomsmæglerne og deres køberkartoteker, samt adgang til ubegrænset adgang til platformen samt Boligsiden.dk. Derudover får du rådgivning af en boligstylist.


Levering

Leveringstiden af ydelsen – ydelsen leveres når arbejdet træder i kraft, dette er når kunden modtager opkald fra Hurtigt Boligsalg.

Kunden skal inden for 48 timer efter oprettelse af boligen, sende vellignende billeder af boligen for optimal rådgivning af boligstylist (hvis pakke 2 eller 3 er valgt) samt vurdering fra mægler. Billederne skal være udefra, samt udendørsarealer (have, carport, terasse, altan, indkørsel mv),- indvendig alrum (køkken, stue, badeværelse, værelser, kamre, skunk, loftrum, kælderrum, carport mv.)

Kunden skal ved opkaldet fra Hurtigt Boligsalg senest 24 timer efter oprettelse, have relevante oplysninger parat til Hurtigt Boligsalg.
Disse oplysninger er forsikringspolicer, energi/varme/vand forbrug, BBR oplysninger, oplysninger om seneste energimærkning samt byggetilladelse.
Kunden skal give Hurtigt Boligsalg samt relevante parter i form af mæglere adgang til ejendommen for vurdering og hvis pakke 3 er valg skal der gives adgang til fotograf for fotografering af boligen.

Kunden giver tilladelse til, at Hurtigt Boligsalg og dets samarbejdspartnere, herunder alle de mæglere, der samarbejder med Hurtigt Boligsalg, har ret til at fremvise ejendommen og udføre det nødvendige arbejde for at sælge boligen.

Binding
Hurtigt Boligsalg og kunden bindes ikke i et samarbejde på noget tidspunkt.

Særlige vilkår
Hurtigt Boligsalg yder efterfølgende service på alle produkter leveret (billedemateriale, rådgivning fra boligstylist). Hurtigt Boligsalg levere ingen garantier om salg af boligen.

Hurtigt Boligsalg anbefaler at følge boligstylistens vejledning for et optimal salg, dog medfører dette ingen garanti.

Al billede og rådgivningsmateriale leveret til kunden fra fotografer samt boligstylister er kundens ejendom.

Kunden er indforstået med at al materiale deles med Hurtigt Boligsalg og deres relevante samarbejdspartnere, for at optimere mulighederne for salg.

Hurtigt Boligsalg forbeholder sig retten til at afvise en ejendom til salg, hvis den ikke opfylder visse standarder eller krav.

Hurtigt Boligsalg samarbejder med mæglere, fotografer boligstylister for at øge salgsmulighederne. Eventuelle tvister mellem kunden og Hurtigt Boligsalg skal forsøges løst gennem forhandling. Hvis dette ikke er muligt, vil tvisten blive afgjort i henhold til dansk lov ved en relevant retsinstans.

Kunden må ikke have en mægleraftale i forvejen, inden kunden indgår aftale med Hurtigt Boligsalg. Godkendes særskilt ved oprettelse.

Kunden giver Hurtigt Boligsalg samt relevante parter i form af mæglere, fotografer samt boligstylister tilladelse til at kontakte kunden på mail, sms og telefonisk, med henblik på optimering af boligsalget.

Kunden må IKKE dele mægleres salgsvurderinger med andre mæglere. Eksempel kunden har modtaget vurdering fra mægler A, samt priser på salær, berigtigelse samt skøde. Mægler B ønsker nu priserne fra mægler A oplyst, dette er i strid med Hurtigt Boligsalg’s vilkår.

Kunden giver Hurtigt Boligsalg samtykke d.d. til at indhente relevant dokumentation om boligen i form af komplet ejendomsdatarapport samt tinglysnings- og servitutoplysninger via erhvervsstyrelsen og tingbogen.dk, ved oprettelse af boligen. Dette gøres med henblik på at anskaffe relevant dokumentation til Hurtigt Boligsalg’s samarbejdspartnere i form af ejendomsmæglere, for at optimere kundens salgsmuligheder. Dette samtykke er gyldigt frem til salg af boligen, eller opsigelse af samarbejde med Hurtigt Boligsalg.

Kunden giver Hurtigt Boligsalg samtykke til at dele ejendomsdatarapport, tinglysnings- og servitutoplysninger med tredje part i form af ejendomsmæglere med henblik på salg af boligen.

Kunden bliver gjort opmærksom på, at det er strafbart efter straffelovens § 163 at afgive urigtig erklæring til Erhvervsstyrelsen gennem tjenesterne.

Annoncering
Kunden må markedsføre og forsøge at sælge ejendommen på egen hånd, mens den er til salg hos Hurtigt Boligsalg. Sælger kunden boligen på egen hånd, bliver depositummet ikke udbetalt til kunden.

Hurtigt Boligsalg kan markedsføre ejendommen på forskellige platforme og med forskellige metoder, herunder online markedsføring og åbent hus arrangementer såfremt kunden ønsker det.

Teknisk insolvance
Denne betingelse siger, at hvis en kunde af Hurtigt Boligsalg kan dokumentere, at de er teknisk insolvente, vil hele beløbet på 6.999 kr blive refunderet til kunden. Det er dog vigtigt at påpege, at dokumentationen skal være gyldig og verificerbar, og at kunden skal overholde eventuelle andre kontraktuelle forpligtelser.

Oplysningspligt
Kunden har overfor Hurtigt Boligsalg pligt til at oplyse om eventuelle forhindringer for salg, såsom tvister, retssager, ulovlige eller miljøskadelige forhold ved ejendommen.

Fortrydelsesret
Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, vi indgår aftalen. Hvis du ønsker at få ydelsen leveret før fristen udløber, kan du give dit udtrykkelige forudgående samtykke til, at leveringen begyndes, og at fristen stopper, når ydelsen er fuldt leveret.
I praksis betyder det, at din fortrydelsesfrist udløber, når ydelsen er fuldt leveret.
Du bevarer altså din fortrydelsesret, mens arbejdet eller leveringen står på.

Hvis du har givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve en rimelig betaling for det arbejde, der allerede er leveret.

Fristen indebærer, at du har 14 dage fra vi indgår aftalen til at give os besked om, at du vil fortryde aftalen. Du kan sende en mail til (kundeservice@hurtigt-boligsalg.dk) eller benytte standardfortrydelsesformularen, som du finder nederst i handelsbetingelserne.

Ingen fortrydelsesret
Disse aftaler kan ikke fortrydes:

Levering af digitalt indhold, f.eks. computerprogrammer, apps, spil, musik, film mv.,
som ikke leveres fysisk på f.eks. CD eller DVD, hvis du forinden har accepteret at udførelsen sættes i gang og at din fortrydelsesret dermed mistes,

Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du fortryder dit køb, får du dine penge tilbage.
Har du givet dit samtykke til, at arbejdet eller leveringen kan gå i gang, men du alligevel ønsker at benytte din fortrydelsesret, skal du dog være opmærksom på, at vi vil opkræve rimelige omkostninger for det arbejde, der allerede er leveret.

Ved fortrydelse af samarbejde med Hurtigt Boligsalg, forbeholder Hurtigt Boligsalg sig retten til at opkræve rimelig betaling i forbindelse med at udføre arbejdet for kunden. Disse omkostninger kan dække div. Materialer, transport, mandskabstimer mv.

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig senest 14 dage fra den dag, hvor vi har modtaget din besked om, at du vil fortryde aftalen.
Vi tilbagefører pengene med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved købet, medmindre vi har aftalt andet.

Opsigelse
Kunden kan opsige samarbejdet med Hurtigt Boligsalg på ethvert tidspunkt med skriftlig meddelelse, men betalingen er ikke refunderbar, medmindre det er aftalt på forhånd eller i henhold til ovenstående betingelser.

Reklamationsret
Købelovens regler gælder for varekøb. Det betyder, at du som udgangspunkt ikke har 2 års reklamationsret.

Men er du ikke tilfreds med ydelsen kan du naturligvis kontakte os på (TLF: 70604898. eller mail: kundeservi@hurtigt-boligsalg.dk). Reklamationen skal komme straks.

Digitalt indhold/digital tjeneste
Hvis der er tale om løbende levering af digitalt indhold eller den digitale tjeneste i en vare med digitale elementer, vil reklamationsfristen for de digitale elementer udløbe, når leveringen er sket.

Ved løbende levering af digitalt indhold eller digitale tjenester (f.eks. et digitalt spil), vil reklamationsfristen udløbe to måneder efter, at sidste levering er sket.

Klageadgang
Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte e-mail: kundeservice@hurtigt-boligsalg.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg via Klageportalen for Nævnenes Hus.

For at kunne klage, skal varen eller ydelsen, som du vil klage over, have kostet mindst 1.110 kr. og højst 100.000 kr. Det koster et gebyr at få klagen behandlet.
www.hurtigt-boligsalg.dk

Når du handler på en e-mærket webshop, kan du gratis få behandlet din sag hos e-mærket – uanset beløbets størrelse. Læs mere her.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her:https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Persondatapolitik
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os:
Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse.
Derudover indsamles ved oprettelse BBR oplysninger samt relevante forbrugsrapporter

Vi registrerer og videregiver de personoplysninger, som er nødvendige for at kunne levere varen til dig.

Hurtigt Boligsalg deler kun de oplysninger som er relevante for et optimalt boligsalg, og kun med de relevante parter. Med relevante parter menes der, alle som er medvirkende til et potentielt salg.

Personoplysningerne registreres hos Hurtigt Boligsalg og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Vi samarbejder herudover med en række andre virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.
Den dataansvarlige på www.hurtigt-boligsalg.dk er Hurtigt Boligsalg.
Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.
Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: kundeservice@hurtigt-boligsalg.dk

Standardfortrydelsesformular
(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende)

Til:
Hurtigt-boligsalg.dk
Storegade 14C, 1.
6240 Løgumkloster
E-mail: info@hurtigt-boligsalg.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer/tjenesteydelser:
__________________________________________________________________________________

Bestilt den: _______________________________ Modtaget den: _______________________________

Forbrugerens navn: ______________________________________________________________________

Forbrugerens adresse: ___________________________________________________________________

Forbrugerens underskrift: _________________________________________ Dato: _________________
(kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Handelsbetingelserne er senest opdateret d. 08-11/2023

 

Privatlivspolitik

  1. GENERELT

1.1 Denne politik om behandling af personoplysninger (“privatlivspolitik”) beskriver, hvorledes Hurtigt-Boligsalg I/S (“Hurtigt-Boligsalg”, “os”, “vores”, “vi”) indsamler og behandler oplysninger om dig.

1.2 Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os eller som vi indsamler om dig, når du bruger Hurtigt-boligsalg I/S hjemmeside www.hurtigt-boligsalg.dk (“Hjemmesiden”).

1.3 Vi er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse til os kan ske via kontaktoplysningerne anført under pkt. 7.

  1. HVILKE PERSONOPLYSNINGER INDSAMLER VI, TIL HVILKE FORMÅL OG HVAD ER RETSGRUNDLAGET FOR BEHANDLINGEN

2.1 Når du som besøgende anvender vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden.

Dette er f.eks. oplysninger om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden, din IP-adresse og informationer om din computer/telefon.

Vi anvender teknologi, der kan indsamle, behandle og sortere oplysninger om, hvordan vores hjemmeside bliver brugt.

2.1.1 Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at tilbyde dig en brugervenlig hjemmeside, herunder at kunne optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktioner, forhindre misbrug og nedetid samt at kunne registrere hvor lang tid besøgende er på hjemmesiden.

2.1.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f. (Legitim interesse)

2.2 Når du opretter dig som bruger på hjemmesiden, indsamler vi oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger og IP-adresse.

2.2.1 Formålet er at vi kan levere en service, så kunden kan sælge sin bolig via hjemmesiden.

2.2.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra b. (kontrakt)

2.3 Når du svarer på et spørgeskema, indsamler vi oplysninger om dit navn, e-mailadresse og ip-adresse.

2.3.1 Formålet er at forfølge vores legitime interesser i at kunne tilbyde en tilpasset oplevelse og brug af hjemmesiden, samt registrering til konkurrencer, hvis dette ønskes.

2.3.2 Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra f. (legitim interesse)

  1. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

3.1 Oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne.

Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til drift og udvikling af vores hjemmeside samt til ejendomsmæglere, som skal afgive tilbud til kunden.

Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for.

Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse.

Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Hvis databehandler anvender personoplysningerne til egne formål, er bliver disse selvstændigt dataansvarlige.

  1. DINE RETTIGHEDER

Som registreret har du rettigheder, og disse er:

4.1 Indsigtsretten

4.1.1 Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

4.1.2 Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger som vi er i besiddelse af, skal du sende en skriftlig anmodning til info@hurtigt-boligsalg.dk.

Du kan blive bedt om at dokumentere, at du er den, du giver dig ud for at være.

Anmodningen vil ikke blive imødekommet medmindre, at vi kan bekræfte din identitet, hvilket fremgår af databeskyttelsesforordningen artikel 12, stk. 2, 2. pkt.

4.2 Retten til berigtigelse

4.2.1 Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os på info@hurtigt-boligsalg.dk, så oplysningerne kan blive korrigeret.

4.3 Retten til sletning

4.3.1 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden vis behandlet.

I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

4.3.2 Ønsker du at få slettet din data, bedes du sende en skriftlig anmodning til info@hurtigt-boligsalg.dk.

4.4 Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring

4.4.1 Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger til kun at bestå af opbevaring, f.eks. hvis du mener, at de oplysninger, vi behandler om dig, ikke er korrekte.

4.5 Retten til dataportabilitet

4.5.1 Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

4.6 Retten til indsigelse

4.6.1 Du har til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation, at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser eller af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

4.6.2 Hvis vi på baggrund af en kvalificeret interesseafvejning kan påvise vægtige legitime grunde til behandlingen, er vi berettiget til at fortsætte med at behandle dine personoplysninger.

4.7 Retten til at klage

4.7.1 Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger.

Klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

  1. SLETNING AF PERSONDATA

5.1 Vi sletter dine personoplysninger når vi ikke har en legitim interesse, formål eller påbud af relevant lovgivning.

Vi sletter personoplysninger, hvis vi bliver anmodet om det, medmindre vi har legitime vægtige interesser, som overstiger den registreredes interesser eller vi er påbudt af relevant lovgivning.

Hurtigt-Boligsalg I/S har en intern procedure for sletning af personoplysninger.

Vi er pålagt at opbevare regnskabsmateriale i regnskabsåret plus 5 år, jf. bogføringsloven.

5.5 Ønsker du at få slettet din data, bedes du sende en skriftlig anmodning til info@hurtigt-boligsalg.dk.

  1. SIKKERHED

6.1 Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

6.2 Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

  1. KONTAKTOPLYSNINGER

7.1 Hurtigt-Boligsalg I/S er dataansvarlig for de personoplysninger, som behandles på vores hjemmeside.

7.2 Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne privatlivspolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet i pkt. 4, kan du kontakte:

Hurtigt-Boligsalg I/S
Storegade 14C, 1.

6240 Løgumkloster
CVR.: 43660837
Telefon: 70604898
Mail: info@hurtigt-boligsalg.dk

 

Revideret: juni 2023.

 

Facebook

Læs andre artikler